Czy za wskaźnik WIBOR można uzyskać odszkodowanie

Czy za wskaźnik WIBOR można uzyskać odszkodowanie?

W skład oprocentowania kredytów wchodzi między innymi wskaźnik WIBOR. Jego wysokość uzależniona jest od wysokości stóp procentowych. Jeśli one rosną, zwiększa się także wysokość WIBOR, a co za tym idzie rośnie także miesięczna rata. Coraz więcej kredytobiorców, którzy posiadają kredyt ze zmiennym oprocentowaniem (na ogół są to kredyty hipoteczne) decyduje się walczyć w sądzie o unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR albo o wykreślenie z niej tego wskaźnika.

Czy można otrzymać odszkodowanie za WIBOR?

Postępowanie sądowe może oczywiście zakończyć się wydaniem korzystnego dla kredytobiorcy orzeczenia. Pojawia się więc pytanie, jak przedstawia się WIBOR a odszkodowanie po wydaniu takiego orzeczenia. Otóż w przypadku, gdy posiadacz kredytu ze zmiennym oprocentowaniem wygra sprawę z bankiem o wykreślenie wskaźnika WIBOR ma prawo otrzymać nie tylko odsetki, które nadpłacił w czasie obowiązywania umowy kredytowej, ale także wszystkie inne wpłacone pieniądze, które bank pobierał kierując się wskaźnikiem WIBOR.