Odszkodowanie za kredyt ze zmiennym oprocentowaniem oparty o WIBOR

Odszkodowanie za kredyt ze zmiennym oprocentowaniem oparty o WIBOR

Cieszące się bardzo dużą popularnością kredyty hipoteczne są obecnie udzielana na ogół w polskich złotych. Ich oprocentowanie składa się z wielu elementów, jednym z nich jest wskaźnik WIBOR. Wysokość tego wskaźnika zmienia się wraz ze wzrostem stóp procentowych, co ma ogromny wpływ na wysokość płaconej co miesiąc raty. Od pewnego czasu pojawia się coraz więcej głosów, że WIBOR jest niezgodny z prawem. Jak więc wygląda WIBOR a odszkodowanie?

Co to jest WIBOR?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest to zmienna stopa procentowa, która stosowana jest na rynku międzybankowym. Na skutek podwyżek stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski wskaźnik ten w ostatnim czasie stał się bardzo wysoki. Dla posiadaczy kredytów hipotecznych oznaczało to znaczny wzrost raty. W sądach składane są wnioski o unieważnienie umów z WIBOR bądź o jego wykreślenie z umowy kredytowej. Wygranie sprawy oznacza, że WIBOR a odszkodowanie należy się kredytobiorcy. Bank musi mu zwrócić odsetki, które nadpłacił.