Unieważnienie kredytu złotowego – czy to możliwe

Unieważnienie kredytu złotowego – czy to możliwe?

Czy unieważnienie kredytów złotowych jest możliwe? Dowiedz się, jakie są przepisy dotyczące unieważnienia umowy kredytowej i jak to zrobić.

Unieważnienie kredytu złotowego – prawo czy mit?

W Polsce, zgodnie z przepisami prawa, umowa kredytowa może zostać unieważniona, jeśli:

  • była zawarta pod wpływem błędu, groźby lub podstępu,
  • zawarcie umowy kredytowej było niemożliwe z powodu nieważności lub ograniczonej zdolności prawnej którejś ze stron,
  • umowa została zawarta w celu popełnienia przestępstwa lub rażąco sprzeciwia się zasadom współżycia społecznego,
  • strona umowy została wprowadzona w błąd co do treści umowy lub dokonano jej zawarcia w wyniku nadużycia słabości lub naiwności jednej ze stron.

Unieważnienie kredytu złotowego – jak to zrobić?

W przypadku gdy kredytobiorca ma podstawy do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, powinien skontaktować się z bankiem, który udzielił kredytu i zgłosić swoje roszczenie. Jeśli bank nie odpowie na takie zgłoszenie lub nie uzna roszczenia kredytobiorcy, może on złożyć pozew do sądu w celu uzyskania orzeczenia o unieważnieniu umowy kredytowej.

W Polsce miało miejsce unieważnienie umowy kredytu złotowego także w związku ze wskaźnikiem WIBOR, który wzbudza wiele kontrowersji.

Warto jednak pamiętać, że unieważnienie kredytu złotowego wymaga profesjonalnej pomocy prawnej.