Unieważnienie WIBOR w umowach kredytowych

Unieważnienie WIBOR w umowach kredytowych

Oprocentowanie udzielanych przez banki kredytów składa się z dwóch części. Jedną z nich jest marża banku, drugą wskaźnik WIBOR. W odróżnieniu od marży, która jest stała, WIBOR jest częścią zmienną. Zmienia się, gdy następuje zmiana stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Gdy następuje wzrost wskaźnika WIBOR, zwiększa się rata kredytu. Dzisiaj wielu kredytobiorców boryka się ze znacznie wyższymi ratami i zastanawia nad tym, czy WIBOR może zostać unieważniony.

Czy i jak unieważnić WIBOR?

Unieważnienie WIBOR jest możliwe na drodze postępowania sądowego. Co ważne, taki pozew mogą złożyć nie tylko osoby, które aktualnie spłacają kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. Z pozwem do sądu mogą wystąpić także ci kredytobiorcy, który swój kredyt już spłacili. Roszczenia kredytobiorców wobec banku przedawniają się bowiem dopiero po sześciu latach od dnia, w którym została zawarta umowa kredytowa. Wygranie sprawy oznacza, że bank zwróci nadpłacone pieniądze. Na czas toczącego się postępowania kredytobiorca nie może zaprzestać spłacania rat.