Usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej podstawowe informacje

Usunięcie WIBOR-u z umowy kredytowej: podstawowe informacje

W umowach kredytowych bardzo często stosowane jest oprocentowanie zmienne. Składa się ono z marży banku oraz ze wskaźnika WIBOR. O wskaźniku tym od pewnego czasu jest dość głośno w środkach masowego przekazu. WIBOR rośnie bowiem zawsze, gdy Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję o podwyżce stóp procentowych. Efektem jest wzrost wysokości miesięcznej raty. Pytanie o to, czy WIBOR da się unieważnić pojawia się więc naprawdę często.

W jaki sposób klauzulę WIBOR usunąć z umowy?

Kredytobiorcy mają bardzo małe szanse na to, że banki, które udzieliły im kredytu same usuną z umów klauzulę WIBOR. Oznacza to, że aby walczyć o unieważnienie WIBOR muszą złożyć pozew w sądzie. Pozew mogą złożyć nie tylko osoby, które są w trakcie spłacania kredytu, ale także te, które spłatę mają już za sobą. Warto jedynie w tym drugim przypadku pamiętać, że roszczenie przedawnia się po upływie sześciu lat od dnia, w którym została podpisana umowa kredytowa. Jeśli sąd zgodzi się z kredytobiorcą, bank zwróci mu nadpłacone odsetki.