Czy istnieje możliwość unieważnienia WIBOR

Czy istnieje możliwość unieważnienia WIBOR?

W Polsce WIBOR to wskaźnik do ustalania stawek procentowych w kredytach międzybankowych. Opiera się na ofertach cenowych zgłaszanych przez banki, stanowi także podstawę do określania wysokości rat w kredytach hipotecznych.

WIBOR pod znakiem zapytania

Jednak pojawiają się coraz większe obawy co do wiarygodności WIBOR, które zostały zaznaczone przez wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach w 2022 roku, a część adwokatów sugeruje nawet, że stosowanie tego wskaźnika spełnia definicję klauzuli niedozwolonej. Na jej podstawie WIBOR tymczasowo wyłączono z umów kredytowych, co skutkowało obniżeniem wysokości rat dla klientów.

Czy istnieje możliwość unieważnienia WIBOR?

Tak, istnieje kilka motywów, na podstawie których może się to zdarzyć. Przykładowo, manipulacje stawkami przez banki w celu osiągnięcia korzyści finansowych lub niewłaściwe funkcjonowanie samego indeksu stanowią podstawę do podjęcia takiej decyzji.

Gdyby doszło do unieważnienia WIBOR, umowy kredytowe oparte na nim musiałyby zostać zmienione, co mogłoby prowadzić do obniżenia rat.

Otrzymanie profesjonalnej porady prawnej może pomóc w zrozumieniu korzyści, jakie mogą wyniknąć z unieważnienia WIBOR, oraz w podjęciu właściwych działań.