Kontrowersje wokół wskaźnika WIBOR

Kontrowersje wokół wskaźnika WIBOR

W maju 2022 r. Rząd RP ogłosił zamiar zastąpienia WIBOR nowym wskaźnikiem, a GPW Benchmark SA opublikowała propozycje trzech nowych wskaźników – WIDM, WIFM i WRR. GPW Benchmark rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące tych wskaźników. Konsultacje dotyczą wyboru optymalnych benchmarków, a także doboru parametrów sposobu ich opracowania. Zmiana wskaźnika jest spowodowana polityką UE, ale też kontrowersjami, jakie pojawiły się wokół indeksu WIBOR.

Czy WIBOR jest legalny?

Wielu prawników uważa, że kredyty z WIBOR, które banki udzielały przed 2020 rokiem, są nie do końca legalne. Opinia ta opiera się na fakcie, że sam wskaźnik WIBOR uzyskał licencje dopiero w 2020 roku. Wcześniej zarzuty co do funkcjonowania WIBOR, licznie formułowały środowiska kredytobiorców. Zarzucając bankom, że te wykorzystują WIBOR do podnoszenia kosztów obsługi kredytu. Według kancelarii prawnych daje to podstawę do rozpoczęcia procedury, jaką jest unieważnienie WIBOR. Opinie kredytobiorców wydaję się potwierdzać komisja Nadzoru Finansowego, która wielokrotnie wyrażała wątpliwości co do zasadności WIBOR.