Unieważnienie WIBOR – czy jest korzystne

Unieważnienie WIBOR – czy jest korzystne?

Przełomowy wyrok sądu z 3 listopada 2022, według wielu prawników i ekspertów otwiera furtkę dla tysięcy kredytobiorców do unieważnienia kredytów z WIBOR. Wskaźnik ten był przez wiele lat krytykowany. Eksperci wskazywali, że służył on bankom do sztucznego zawyżania kosztów obsługi kredytów.

Jak unieważnić kredyt?

Pierwszym krokiem do unieważnienia kredytu jest skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej, wyspecjalizowanej w prawie bankowym. Według opinii prawników klienci banków nie byli w przeszłości informowani uczciwie o wszystkich zagrożeniach, jakie wynikają z zobowiązania się do spłat kredytu opartego na oprocentowaniu WIBOR.

Unieważnienie WIBORu pozwoli wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżenie raty kredytu. Rezygnacja z WIBOR może obniżyć oprocentowanie nawet o 7,5%. Kancelarie prawne oferują swoim klientom wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego. Od analizy umowy z bankiem, po sporządzenie pozwu, aż do rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Najefektywniejszą drogą mają być pozwy zbiorowe.